Visa tjänster i ditt område

Djurkremering

Vi bemöter den sörjande med respekt och medmänsklighet och kremerar det avlidna djuret på ett värdigt, säkert och miljövänligt vis.

Djurkremering med värdigheten i fokus

Ett husdjur är ofta en nära vän och sorgen kan vara svår när djuret har gått bort.

SUEZs smådjurs-krematorium

Du kan komma till SUEZ anläggningar för djurkremering med
ditt avlidna husdjur. Vi tar emot mindre djur som till exempel
katter, hundar, marsvin, fåglar och ormar. Du får gärna vara
med under kremeringen om du önskar det.

Vill du ha askan efter kremeringen beställer du en enskild (separat) kremering vilket innebär att ditt djur kremeras ensamt. Efter kremeringen får du ditt djurs aska i en urna av papp. Det finns även en mer exklusiv urna i trä att köpa.

Minneslundar och kyrkogårdar

I Sverige finns det flera begravningsplatser för djur där man
har möjlighet att begrava antingen djuret eller dess aska. Det
finns även minneslundar för utspridning av askan.

Meddela oss i god tid före kremeringen vad du önskar göra
med askan.

Fjäder

Kontaktinformation: 

SUEZ, Stentorpsvägen 100, 818 41 Forsbacka
Tel. 026-63 73 40