[Missing text '/partials/buttontotop/tothetop' for 'Swedish']
Visa tjänster i ditt område

Avloppsspolning

Slamsugningstjänster för privatpersoner

Vi erbjuder jourtjänst på många orter och vi utför all sorts kanal- eller avloppsspolning, enkelt, effektivt & säkert.

Samarbetet med oss är alltid säkert.

Våra slam- och spolbilar hjälper dig snabbt och effektivt med allt från från avloppsproblem till tanktömning, så du slipper onödiga driftsstopp. Vi kör med ADR-fordon, vilket innebär att de uppfyller alla miljö- och säkerhetskrav på transport av farligt avfall.

Spolning

Om du har stopp i avloppet eller om din brunn behöver
rensas, då hjälper vi dig. Vi utför all sorts kanal- eller
avloppsspolning enkelt och effektivt med våra spolbilar.
Ibland räcker det inte att spola ett avlopp, orsaken till
att det är sämre flöde kan vara att rötter sökt sig in i
rören.

Med en specialteknik kan vi skära bort rötterna i
röret, vilket gör att avloppet får tillbaka sin fulla
kapacitet utan något större ingrepp.