SITA är SUEZ

År 2015 gick vi från att heta SITA till SUEZ. Vårt mål att vara en hållbar samarbetspartner - det kvarstår!

Namnet SUEZ – en del av ett globalt hållbarhetsmål 

Från början av 2000-talet blev SITA en del av den internationella miljökoncernen SUEZ Environnement, som har verksamhet inom vattenrening och avfallshantering. Med huvudkontor i Paris och verksamhet över hela världen bestämdes 2015 att alla dotterbolag inom koncernen skulle ha samma namn för att tydliggöra att vi arbetar mot ett och samma mål – en mer hållbar planet. Vi är stolta över att vara en del den resan och sedan dess är vi SUEZ även på den svenska marknaden.  

 

Läs mer om SUEZ