Kort om oss

SUEZ är en hållbar samarbetspartner inom återvinning och avfallshantering, oavsett typ av restmaterial eller verksamhet. Tillsammans med våra kunder bidrar vi till den cirkulära ekonomin och en mer hållbar framtid. 

Hållbar återvinning på lokal, regional och global nivå 

SUEZ erbjuder effektiva avfalls- och återvinningslösningar med fokus på kundens behov och långsiktig hållbarhet. I vår vardag är kundnytta lika med miljönytta. Vi tar hand om allt restmaterial från kundernas verksamhet och förädlar det genom återvinning och/eller energiutvinning. Som en del av den internationella miljökoncernen SUEZ, med verksamhet i drygt 70 länder, är vi en samarbetspartner att räkna med. 

I Sverige finns vi på 65 orter, har ca 1 050 medarbetare, 56 egna återvinnings- och mottagningsanläggningar och vi sköter avfallshanteringen i drygt 40 kommuner för ca 1,7 miljoner invånare. Vår verksamhet skapar inte bara värde för de kunder vi levererar återvinningstjänster till, utan även för tillverkningsindustrin och energisektorn genom att vi förädlar avfall till värdefull returråvara för nyproduktion. Tillsammans bidrar vi till den cirkulära ekonomin.