En global koncern

SUEZkoncernen är ett av världens ledande företag inom smart och hållbar resurshantering och en av de drivande krafterna på vägen mot en cirkulär ekonomi.

Hållbar återvinning på fem kontinenter 

I en tid då begränsade naturresurser blivit vår sanning och vardag, bidrar SUEZ till en hållbar framtid genom att säkra, optimera och förnya de använda resurserna. SUEZ samlar in nästan 17 miljoner ton avfallsmaterial per år, förädlar ca 4 miljoner ton till råvara och 7 TWh till lokal förnybar energi. I denna process undviker SUEZkoncernen, tillsammans med kunderna, ett växthusgasutsläpp på ca 9,5 miljoner ton CO2e GHG emissioner. SUEZ, med sina nästan 90 000 anställda, finns på fem kontinenter och är en nyckelspelare i den cirkulära ekonomin för en hållbar resursförsörjning. 

Läs mer om SUEZkoncernen på suez.com

Relaterad läsning