Myran återvinningsanläggning

SUEZ driver återvinningsanläggningen Myran i Mora. Företag med lastbil, container och släp är välkomna att lämna avfall här.

atervinning-myran.jpg

På Myran återvinningsanläggning kan företag lämna:

  • Brännbart avfall
  • Wellpapp
  • Metallskrot
  • Trädgårdsavfall
  • Trä
  • Deponirest
  • Osorterat material
  • Konstruktionsmaterial

Observera att anläggningen inte tar emot aska eller asbest.