Hämtkalender Tanum

Här hämtas just ditt hushållsavfall. Om du inte alltid är online går det lika bra att skriva ut en månadsvis "hämtkalender" och sätta på kylskåpet eller annan lämplig "kom ihåg plats".