Visa tjänster i ditt område

Sophämtning för hushåll

SUEZ ansvarar för insamling av hushållsavfall i ett flertal kommuner i Stockholm

Danderyd

För mer info, besök kommunens hemsida www.danderyd.se
Anmälan om ägarbyte


 
Kontaktinformation

Danderyd. 08-519 333 00
danderyd.se@suez.com

Solna

För mer info, besök kommunens hemsida www.solna.se
Tänk på att container för grovavfall och trädgårdsavfall finns i kommunens taxa.
Anmälan om ägarbyte

 Kontaktinformation

Solna, 08-519 333 00
solna.se@suez.com

 

 

 

Tyresö

För mer info, besök kommunens hemsida www.tyreso.se
SUEZ ansvarar för insamling av hushållsavfall, grovavfall, matavfall och elavfall samt utför slamtömning i Tyresö kommun.


 
Kontaktinformation

Kommunen ansvarar för kundtjänst och fakturering,
08-578 298 00
servicecenter
@tyreso.se

 

 

 

Upplands Väsby

För mer info, besök kommunens hemsida www.upplandsvasby.se


 
Kontaktinformation

Upplands Väsby kommun har kundtjänsten för hushållsavfall och matavfall.
08-590 970 00
vasbydirekt@upplandsvasby.se

 

 

 

 

 

Stockholm vatten och avfall

I uppdraget hämtar SUEZ hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i:

 • Storbehållare
 • Bottentömmande behållare inkl. utsorterat matavfall
 • Kärl- och säckavfall
 • Utsorterat matavfall
 • Utsorterat trädgårdsavfall i kärl
 • Pumpbart matavfall
 • Slam, fett och humanurin
 •  Kvarn till tank i kombination med fettavskiljare

Uppdraget omfattar följande områden:

 • Område1: Nordvästra förorterna – området från Hässelby/Vällingby över Spånga, Tensta, Rinkeby till Kista
 • Omårde 2: Bromma med omnejd – området från Tranebergsbron över Åkeshov till Råcksta
 • Område 5: Gamla Stan, Stora Essingen och Djurgården/Ladugårdsgärde
 • Område 9: Sydöstra förorterna – området från Södra Hammarbyhamnen/Johanneshov över Tallkrogen till Sköndal

 

Kontaktinformation

Har du frågor kontakta Stockholm vatten och avfall