Viktigt meddelande om hämtning av avfall

Vi vill göra er uppmärksamma på den hämtning vi utför åt er.

Farligt avfall - Transportdokument
När farligt avfall överlämnas till en ny innehavare ska ett transportdo­kument upprättas enligt avfallslagstiftningen. Ni som avsändare av det farliga avfallet är skyldiga att se till att det finns ett transportdokument upprättat för transporten av ert avfall. Är det farliga avfallet också farligt gods måste reglerna och dokumentkrav enligt farligt godslagsstiftning­en (ADR) följas. Om ni är anslutna till EcoSimplex® systemet så ingår upprättande av transportdokument samt hantering/klassning enligt ADR i konceptet för att göra det enkelt för er som kund.

Det är enligt lagkrav viktigt att alla uppgifter är ifyllda och korrekta. Det är också ett krav på er som avsändare av avfallet att skriva under transportdokumentet och spara ett exemplar för eventuella revisioner och myndighetsbesök. För EcoSimplex® kunder finns möjligheten att upprätta en fullmakt där ni ger oss rätten att underteckna transportdo­kumentet åt er – ytterligare en förenkling för er.

Om ni transporterar ert farliga avfall själva finns det krav på att ert före­tag har gjort en anmälan om transport av farligt avfall eller har tillstånd för transport av farligt avfall. Även reglerna om transportdokument samt dokumentationskrav och övriga transportkrav enligt ADR gäller.

Under 2018 kommer SUEZ att digitalisera transportdokument och köra uppdrag via en app. Digitaliseringen innebär att ni som kund efter beställning får vårt färdiga transportdokument per e-mail och även kan hämta de på Mina Sidor.

Avfallsbeskrivning av deponiavfall, jord & schaktmassor, tegel, betong och liknande material
För deponiavfall, jord & schaktmassor, tegel, betong och liknande mate­rial krävs att en avfallsbeskrivning görs innan avfallet kan omhändertas. Detta för att säkerställa att avfallet omhändertas på rätt sätt och på rätt anläggning. Beroende på materialslag, var och hur avfallet uppkommit kan analyser krävas.

Självklart kan vi hjälpa er med provtagning och analyser, kontakta oss så hjälper vi dig!