Visa tjänster i ditt område

Oljeavskiljare Jönköping

SUEZ i Jönköpings tjänster för oljeavskiljare gör ert ägande av oljeavskiljare enkelt och säkert. Vi hjälper er med allt från att säkra driften av er oljeavskiljare till upprättandet av dokument som ni behöver vid myndighetskontakter. SUEZ är ackrediterade av Swedac för kontroll av oljeavskiljarsystem.

Oljeavkiljarslam

För ett enklare ägande och för bästa drift av er oljeavskiljare är det viktigt att den underhålls. Kontinuerliga tömningar och kontroller leder till en högre funktion av vattenrening och även en lägre totalkostnad. Det är dessutom ett krav från Miljökontoren att oljeavskiljaren ska besiktigas minst vart femte år.

SUEZ utför tömning, besiktning, egenkontroll, vattenprovtagning och rapportering för oljeavskiljare och avskiljare till fordonstvättar. Med vår utbildade personal och våra tjänster för oljeavskiljare gör vi det enkelt för dig att möta upp myndighetskraven. Vi är godkända och ackrediterade av Swedac och arbetar enligt STOR:s standard.

Kontakta oss för ett helhetsgrepp om er oljeavskiljare.

Tömning

Tömning och rengöring av oljeavskiljare och tvättrännor.

5-årskontroll

Ackrediterad kontroll/besiktning av er oljeavskiljare enligt svensk standard SS-EN858:2. Vi kontrollerar även larm, filter och täthet.

 

Egenkontroll

Ackrediterad underhållskontroll av oljeavskiljare, olje- och slamnivåer, larm och överfyllnadsventil.

Vattenprovtagning

Utbildade vattenprovtagare provtar utgående vatten enligt Miljökontorens krav. Analys görs sedan på ackrediterat laboratorium.

Rapport

Våra miljökonsulter sammanställer en rapport som är utformad enligt Miljökontorens krav.