Vilka regler gäller kring farligt avfall?

Spillolja, lösningsmedel, blybatterier och färgavfall är exempel på farligt avfall. Men vilka regler och krav gäller kring hantering insamling av farligt avfall?

Ansvar vid hantering av farligt avfall

Eftersom det farliga avfallet producerats inom din verksamhet är det ditt ansvar att säkerställa att avfallet hanteras och transporteras på det sätt som lagen föreskriver.

Sorteras rätt

Det farliga avfallet måste skiljas från vanligt avfall. Du behöver hålla reda på vilka mängder av olika sorters farligt avfall du har. Genom sortering underlättar du en miljöanpassad behandling och möjliggör återvinning.

Förvaras rätt

Farligt avfall är många gånger brandfarligt varför det är ditt ansvar att hålla utrustning för släckning, förebygga, hindra och begränsa skador av brand.

Dokumenteras rätt

När farligt avfall hanteras kräver myndigheter och behandlingsföretag att olika dokument såsom avfallsdeklaration, transportdokument och statistik upprättas och redovisas. Dessa ska sparas i minst fem år.

Transporteras rätt

Hantering av farligt avfall styrs av särskilda regler. Avfallet ska transporteras på rätt sätt och det är ditt ansvar att se till att nödvändiga tillstånd finns.

En stor del av ditt farliga avfall också är farligt gods. Vill du veta mer om regler för farligt gods hittar du det i föreskrifterna från Statens Räddningsverk som handlar om transport av farligt gods på väg, ADR-S.

Verkar det krångligt?

Kontakta oss så hjälper vi dig säkerställa en korrekt och miljöriktigt hantering av ditt farliga avfall.

Relaterade sidor