Faktor:

9,615

Enhet:

mil

Förtext för enhet:

Vilket är detsamma som att köra cirka:

Eftertext för enhet:

med bil