Faktor:

0,6

Bild:

tidningar.png

Beskrivning:

För varje ton tidningar som återvinns sparar vi miljön 0,6 ton koldioxid.