Faktor:

1,5

Bild:

Metalskr_Pantone423.jpg

Beskrivning:

För varje ton skrot som återvinns sparar vi miljön 1,5 ton koldioxid.