Faktor:

0,5

Bild:

plastförpackningar_PMS158.png

Beskrivning:

För varje ton plast som återvinns sparar vi miljön 0,5 ton koldioxid.