Faktor:

0,6

Bild:

pappersforpackningar.png

Beskrivning:

För varje ton pappersförpackningar som återvinns sparar vi miljön 0,6 ton koldioxid.