Faktor:

1,5

Bild:

Metall.forp.m.png

Beskrivning:

För varje ton metall som återvinns sparar vi miljön 1,5 ton koldioxid.