Faktor:

0,3

Bild:

Ofargatfargat-glas.png

Beskrivning:

För varje ton glas som återvinns sparar vi miljön 0,3 ton koldioxid.