Faktor:

0,2

Bild:

Gips_Pantone423.png

Beskrivning:

För varje ton gips som återvinns sparar vi miljön 0,2 ton koldioxid.