Faktor:

9,1

Bild:

Aluforpackningar_Pantone423.png

Beskrivning:

För varje ton aluminium som återvinns sparar vi miljön 9,1 ton koldioxid.