Till toppen av sidan

Ledarskap

På SUEZ anser vi att alla bör ta ansvar för ledarskap, såväl chefer som medarbetare.

Alla har ett ansvar att leda sig själv. Vårt ledarskap bygger på en gemensam värdegrund. Att ta ansvar, engagera, samarbeta och utveckla sig själv, andra och verksamheten är avgörande för vår framgång. För dig som funderar på att börja arbeta hos oss är det viktigt att du känner att du delar dessa. 

Ledarskapspolicy

Det behövs en vision för att skapa en framgångsrik affärsidé. Det behövs människor som arbetar tillsammans mot gemensamma mål för att saker ska hända. Våra anställda är därför SUEZ Sveriges viktigaste resurs.

Ledarskap berör oss alla, såväl chefer som medarbetare. Ledarskap består av att proaktivt leda sig själv, andra, projekt och processer.

Det är strategiskt och avgörande för hela verksamhetens tillväxt att fokusera på ledrskapet. Med ambition att vara branshcens attraktivaste arbetsgivare attraherar, utvecklar och behåller vi härigenom vår viktigaste resurs, våra anställda.

  • SUEZ ledarskap utgår ifrån våra genemsamma kärnvärden - Trygghet, Engagmang och Nytänkande.
  • Ansvara, Engagera, Samarbeta och Utveckla - sig själv, andra och verksamheten är värdegrunde för vårt ledarskap.
  • Alla chefer med underställd personal har personalansvar.
  • Medarbetarsamtal ska hållas årligen mellan chef och medarbetare.
  • Alla ska ges möjlighet att ta ansvar för sin egen utveckling i nuvarande och framtida arbetsuppgifter.
  • Vi mäter ledarskapet regelbundet i medarbetarundersökningar och skapar förbättringar utifrån resultatet. personalens engagemang är en viktig grund vid bedömningen av ledarskapet.