Till toppen av sidan

Attraktiv arbetsgivare

Det är viktigt för oss att vara en attraktiv arbetsgivare - attraktiv för alla som redan jobbar här och för dig som är intresserad av att bli en medlem i vår familj.

Vi kan inte vara den mest attraktiva arbetsgivaren för alla men för dig som delar våra kärnvärden och värdegrund samt har rätt bakgrund/erfarenhet och vilja att bidra, vill vi visa vad du kan förvänta dig av oss.

En attraktiv arbetsplats kännetecknas av att man har förtroende för ledare, är stolt över det man gör, trivs med och respekterar människorna man arbetar med. För att ta tillvara på allas kunnande, idéer och åsikter värnar vi om vårt öppna företagsklimat.

Att arbeta för en hållbar planet är världens bästa jobb. Genom att alltid fokusera på och arbeta efter våra kärnvärden - Trygghet, Engagemang, Nytänkande - kommer vi alla att vara delaktiga i att skapa ett starkare företag som är väl rustat för framtida utmaningar.

Genom en bra företagskultur, där personalen trivs och känner att man gör ett meningsfullt arbete, skapas ett större engagemang vilket leder till ett framgångsrikt företag. Om individen utvecklas, växer även företaget. Att vara lönsamma och agera långsiktigt är en del av det som gör oss till en attraktiv arbetsgivare.

  • Ledarskap - Det är strategiskt och avgörande för SUEZ tillväxt att ha ett gott ledarskap. Med ambition att vara branschens attraktivaste arbetsgivare attrahererar, utvecklar och behåller vi härigenom vår viktigaste resurs, våra anställda. Kommunikativa ledare engagerar medarbetare i dialog, ger och söker återkoppling, involverar medarbetare i beslutsfattande och har ett öppet sätt samt är närvarande.
  • Vi lägger stort fokus på och arbetar aktivt med frågor som rör säkerhet, arbetsmijlö och hälsa. Detta säkerställer och minimerar risken för olyckor. Att hedra och respektera kollektivavtal är självklart hos oss.
  • Samarbete - hos oss värnar vi om samarbete mellan kollegor, avdelningar och över hela verksamheten. Ett gott kamratsakp anställda emellan bidrar till gemenskapen. Bra relationer mellan medarbetare skapar goda resultat.
  • Ansvar - du förutsätts ta eget ansvar och får ansvar delegerat. Alla får en möjlighet att bidra. För att vi ska nå våra mål behövs allas delaktighet.
  • Utveckla - genom att du vill mer och utvecklas växer både du som person och SUEZ. Det är grundförutsättning för vår framtid tillsammans. Självklart får du stöd i din utveckling och relevant utbildning som stärker yrkesrollen.