Till toppen av sidan

Arbetsmiljöarbete

Eftersom vår personal är en av våra viktigaste resurser och en förutsättning för att företaget ska fungera arbetar vi aktivt med arbetsmiljöfrågor.

Hos SUEZ har säkerhet högsta prioritet. Det ska vara lika självklart att man kommer hem i samma skick som man var i när man kom till jobbet.  För att detta arbete ska ge resultat krävs ett engagemang från alla som arbetar vid och besöker våra anläggningar runt om i landet.

Som ett av landets ledande företag inom avfallshantering och återvinning har vi ett speciellt ansvar att vara en förebild. Nationell statistik visar att vi arbetar i en utsatt bransch. Förarna i våra 800 fordon exponeras varje dag för trafikfaror när de kör på allt från trånga stadsgator till vägar med hetsig trafik. På våra 57 mottagnings- och sorteringsanläggningar hanteras alla typer av avfall och det krävs stor kunskap för att kunna behandla och återvinna säkert.

På SUEZ har vi målet att bli en olycksfri arbetsplats. Vägen dit är att förebygga olyckor, hålla ordning på fordon, anläggningar och kontor. Säkerhet handlar om att vara uppmärksam på sitt eget och kollegornas beteende och att i alla lägen respektera säkerhetsreglerna. Vi bedriver ett gediget arbete så att personalens arbetsmiljö uppfyller kraven i arbetsmiljölagen, förordningar och föreskrifter. Att arbeta säkert är också viktigt för medarbetarnas nära och kära som vill att de kommer hem oskadda från jobbet varje dag.