Valmet

Vid upphandlingen kände vi att SUEZ kunde möta våra krav och uppfylla våra behov på ett bra sätt, säger Sören Asplund, fastighetsansvarig på Valmet. Detta visade SUEZ prov på direkt genom en smidig uppstart och en direkt effektivisering av källsorteringen.

I ett företag med över 450 anställda var det svårt att få alla att sortera rätt. Nu är det skillnad.
Sören Asplund, fastighetsansvarig på Valmet

Mer statistik ger mindre felsortering

Idag tar SUEZ hand om allt restmaterial från Valmet, med undantag för hushållsavfallet som samlas in av kommunen. Det mesta av materialet uppstår i verkstaden och tack vare att SUEZ genomför månatliga kontroller har Valmet kunna minska antalet felsorteringar med upp till 80 %.

”Statistiken vi får från SUEZ är en jättebra hjälpreda som verkligen har bidragit till positiva resultat. Tack vare statistiken ser vi vilka material som sorteras fel och var. Underlaget används på våra s.k. lagträffar för att göra förbättringar genom att få ännu fler att sortera rätt”, avslutar Sören. En av de saker som Valmet uppskattar med SUEZ är att de får tips och vägledning – bl.a. har de fått hjälp med att klassa om restaurangavfallet från matsalen, vilket lett till en mer hållbar hantering och även kostnadsbesparingar.

”Vi kan med glädje rekommendera SUEZ som avfalls- och återvinningsentreprenör – samarbetet har fungerat jättebra.”

Valmet i Sundsvall har cirka 450 anställda. De levererar processer och utrustning för kemisk och mekanisk massaframställning & fiberboardproduktion; balhanteringsutrustning och hydrolyssystem för framställning av biobränslen. 

Relaterade sidor