Svenska Fönster

Är man Sveriges mest miljövänliga fönstertillverkare är det självklart att man också har stora förväntningar på sin avfalls- och återvinningsleverantör. Svenska fönster är inte bara ISO-certifierade utan var först i branschen med att klara de nya, hårdare kraven för Svanen-märkning. Miljöarbetet är ständigt pågående och hos SUEZ har man hittat en samarbetspartner på vägen att uppfylla sina miljömål.

Att byta avfallsleverantör innebar också en bättre utlastning av farligt avfall eftersom hämtningen av flytande avfall nu sker veckovis.
Siv Olars, miljösamordnare på Svenska Fönster

"Vi såg direkt resultat av att byta till SUEZ"

Svenska fönster bytte avfallsleverantör 2012, då SUEZ tog över helhetslösningen. Vi ansvarar för tömning och hämtning av allt avfall hos fönstertillverkaren, inklusive farligt avfall. Bytet ledde till en direkt och märkbar förändring. Med SUEZ hjälp kunde Svenska fönster återvinna fler fraktioner och ökade därmed sin återvinningsgrad tack vare utökad och bättre sortering.

Att byta avfallsleverantör innebar också en bättre utlastning av farligt avfall eftersom hämtningen av flytande avfall nu sker veckovis. ”Där vi tidigare lagrade cirka 32 ton, eller mer, innan vi kunde skicka iväg det”, berättar Siv Olars, miljösamordnare på Svenska fönster, ”så behöver vi idag inte lagra mer än 2-3 ton per vecka. En positiv effekt av det är att vi har kunnat frigöra en massa lagerutrymme som vi nu kan använda till annat.”

År 2016 hade Svenska fönster en återvinningsgrad på 98,6 %*, en siffra som de ständigt strävar efter att förbättra med hjälp av SUEZ. På frågan om Siv skulle rekommendera SUEZ till andra blir svaret direkt ja. ”Det har jag redan gjort! Hos SUEZ har vi hittat en samarbetspartner som hjälper oss i vårt miljöarbete och uppfyller de krav som vi ställer på en återvinnings- och avfallsleverantör.”

*baserat på behandlingsmetoden Material och energiåtervinning

Svenska Fönster AB är en av Sveriges ledande och mest miljövänliga fönstertillverkare med fyra varumärken – Traryd Fönster, SP Fönster, Lingbo Kulturfönster och snickarappen Fönstra. Huvudkontoret ligger i Edsbyn, där de flesta av företagets omkring 800 anställda arbetar.

Relaterade sidor