Rikstäckande tjänster

Har ert företag verksamhet på flera orter i landet? Då kan det vara en god idé att ha samma avfallsentreprenör för alla era verksamheter. SUEZ kan erbjuda samarbeten på i stort sett alla orter i landet.

SUEZ är ett av landets ledande företag inom återvinning och avfallshantering med över 60 lokalkontor från Umeå i norr till Malmö i söder och egna behandlingsanläggningar. Vi erbjuder effektiva, miljöriktiga lösningar med fokus på nytänkande och långsiktig hållbarhet.

En hållbar samarbetspartner 

SUEZ arbetar aktivt för att minska miljöbelastningen och för en hållbar utveckling. Vår affärsidé bygger på att utföra olika tjänster inom miljöområdet över hela landet. Vi verkar för att minska utsläpp från deponier, behandlingsanläggningar och fordon. Detta gäller både när vi hanterar material och val av transportlösningar. Vårt mål är att erbjuda er de effektivaste lösningarna ur ett hållbart och ekonomiskt perspektiv. 

Genom att välja oss får ni en nära och engagerad partner med lokal kompetens. Samtidigt drar ni nytta av vår erfarenhet som Europas ledande aktör inom avfallshantering.

Vi hjälper ert företag med bland annat följande:

  • Översyn och optimering av avfallsflöde, tömningsfrekvenser och utrustning
  • Utbildning, skyltning och märkning av utrustning
  • Statistik i digitala SUEZ-lösningar
  • Rådgivning och konsulttjänster
  • Digitala beställningsfunktioner
  • E-handel
Nya perspektiv

Frågan om miljö och hållbarhet är har aldrig viktigare. Och att vara hållbar och lönsam behöver inte vara svårt. Det kräver bara nya perspektiv.

Relaterade sidor