Återvinningstjänster för kontor och fastigheter

En stökig pappersåtervinning eller opraktisk avfallshantering kan förbättras med smarta återvinningslösningar. Vi har erfarenhet från tusentals kvadratmeter av inomhusmiljöer och vet vad som krävs för att skapa ordning och hållbarhet i stora och små lokaler.

Anpassad återvinning för era lokaler 

Att arbeta i trevliga miljöer är viktigt. För att källsorteringen ska bli så lättillgänglig som möjligt, utan att vara ett störningsmoment i lokalerna, erbjuder vi källsorteringsmöbler som kan anpassas efter just er inredning.En bra återvinning betyder ofta sänkta kostnader för den totala avfallshanteringen då ökad källsortering ger mindre mängd sopor som går till förbränning. Ni kan då lägga mer tid och pengar på er kärnverksamhet samtidigt som ni blir mer hållbara.  

Vi arbetar efter vår metod miljöcirkeln®: 

  1. Inventering och analys av er avfallshantering 
  2. Optimering av ny och effektiv återvinningslösning anpassad för er verksamhet 
  3. Sortering och riktlinjer för säkerställande av avfallets/materialets kvalitet 
  4. Hantering och hållbar transport till förädling av nya resurser 
  5. Rapportering, statistik och återkoppling om samarbetet 

Läs mer om vår återvinningsmetod miljöcirkeln®.

Som kund hos SUEZ får ni flera digitala tjänster som underlättar ert återvinningsarbete: 

  • MinaSidor – kundportalen med tillgång till statistik, tömningsbeställningar, transportdokument, fakturor m.m. 
  • MittSUEZ - vår app för tömnings-beställning, hämtkalender, chaufförsavisering via pushnotiser, geotaggning av behållare m.m. 
  • InfoManager - statistikverktyget för tydlig sorteringsuppföljning & analys. 
  • Källsortera - vår sorteringsguide för enkel hantering av alla typer av material. 

Relaterade tjänster