Återvinningstjänster för dagligvaruhandeln

Vi vet hur trånga utrymmen och platsbrist snabbt kan förbättras med en smart återvinningslösning som inte tar upp värdefullt butiksutrymme. Tillsammans med oss kan ni sänka era avfallskostnader och ge er butik en tydligare hållbarhetsprofil.

Hur vi hjälper er att göra skillnad genom återvinning 

Vi ser till att källsorteringen på lagret, lastkajen och i angränsande utrymmen blir smidig för alla användare och samtidigt osynlig för butikens kunder. Material som skrymmande emballage ska inte ta upp onödig plats eller störa verksamheten. Genom en genomtänkt komprimeringslösning av materialet frigörs välbehövlig yta. Ni får behållare med tydlig skyltning och vi ser även till att era butiksanställda utbildas och förses med tydligt informationsmaterial. Dessutom anpassas utrustning, tömningar och rutiner till butikens varuflöden och era specifika behov. 

Vi arbetar efter vår metod miljöcirkeln®: 

  1. Inventering och analys av er avfallshantering 
  2. Optimering av ny och effektiv återvinningslösning anpassad för er verksamhet 
  3. Sortering och riktlinjer för säkerställande av avfallets/materialets kvalitet 
  4. Hantering och hållbar transport till förädling av nya resurser 
  5. Rapportering, statistik och återkoppling om samarbetet 

Läs mer om vår återvinningsmetod miljöcirkeln®.

Som kund hos SUEZ får ni flera digitala tjänster som underlättar ert återvinningsarbete: 

  • MinaSidor – kundportalen med tillgång till statistik, tömningsbeställningar, transportdokument, fakturor m.m. 
  • MittSUEZ - vår app för tömnings-beställning, hämtkalender, chaufförsavisering via pushnotiser, geotaggning av behållare m.m. 
  • InfoManager - statistikverktyget för tydlig sorteringsuppföljning & analys. 
  • Källsortera - vår sorteringsguide för enkel hantering av alla typer av material. 

Relaterade tjänster