Organiskt avfall

Vad är organiskt avfall? 

Avfall såsom matavfall, bananskal och äggskal läggs i behållaren för organiskt avfall (matavfall). Små mängder av servetter och hushållspapper är inga problem men det måste vara oblekt papper. 

Hämtas med biogasbilar

Oftast hämtas allt organiskt avfall (matavfall) med biogasbilar. När bilen är “full” går färden till en anläggning där man antingen komposterar eller rötar matavfallet.  

Vad händer sedan? 

Vid kompostering tar naturens egna bakterier hand om nedbrytningen. Processen behöver syre för att fungera och för bästa resultat blandas ofta matavfallet med flisat trädgårdsavfall. Efter drygt sex månader har vi fått fram en slutprodukt. Den blandas med torv eller sand och blir planterings- eller anläggningsjord. Vid rötning blandas stora mängder rent matavfall med vatten. Först hettas blandningen upp till 70 grader för att ta död på bakterier och läggs sedan i en sluten tank. Med naturens hjälp bryts avfallet ned och det bildas biogas som kan driva bilar eller värma bostäder. En annan produkt är biogödsel som används på våra åkrar. 

Relaterade sidor