Hushållsavfall

Vad är hushållsavfall? 

Hushållsavfall, eller hushållssopor som det i folkmun kallas, är primärt det avfall som kommer från privata hushåll. Mycket av hushållsavfallet går i regel att sortera ut för återvinning och matavfallsåtervinning men det som fortfarande blir över som t ex kattsand, blöjor och tandborstar går till förbränning. 

Hur vi arbetar med hushållsavfall 

Vi hämtar hushållsavfall på uppdrag av kommuner och transporterar det till mottagnings- och behandlingsanläggningar som kommunen anvisar. Det innebär att vi oftast inte utför någon hantering av detta avfall, utan det transporteras direkt till förbränning.  

Vad händer sedan? 

Hushållsavfall är en viktig råvara för värmeverk runt om i Sverige. Energiutvinning med anpassad rökgasrening bildar i sin tur fjärrvärme som håller oss varma om vintern. 

Relaterade sidor