Industrier som samarbetspartners

Industrin står inför alltmer komplicerade miljö-, reglerings-, ekonomiska och operativa frågor. SUEZ stöder industrikoncerner i ett sammansatt tillvägagångssätt, för att förbättra deras ekonomiska och miljömässiga prestanda och hjälpa dem att utvecklas mot cirkulär ekonomi.

Innovativ resursförvaltning, en källa till ekonomisk och miljöprestanda

Shanghai Chemical Industry Park (SCIP)

China: Reconciling economic growth and green growth

Koniambo Massif

New Caledonia: Securing the water supply to the Koniambo nickel mine

Delta electricity power plant

Australia: Saving freshwater and improving environmental impact.

Mars chocolate plant

France: Waste reprocess in order to ensure agrofood industries energy transition.

Recycables

France: The leader in the recycling of cables and non-ferrous metals, created by SUEZ and Nexans.

Heineken brewery

United Kingdom: Effluents´ quality improvements and organic waste recycling.

Metaleurop Nord site

France: Pollution removal and successful conversion.

PetroChina refinery

Chengdu, China: Safe wastewater treatment and in a sensitive environment.