Kommuner som samarbetspartners

SUEZ erbjuder städer och geografiska områden en smart och hållbar förvaltning av resurserna och hjälper dem att nå sina miljömål. Det handlar om att leverera kvalitetsvatten och avfallstjänster till alla, skapa nya lokala och förnybara energikällor, och att gå vidare mot en cirkulär ekonomi och en hållbar utveckling.

Smart och effektiv resursförvaltning för en hållbar utveckling av territorierna.

Milano; Italien

Italy: Upprätthålla jordbruket genom den viktigaste alternativa vattenresursen i Europa.

Bora-bora

En vattenledning som svarar mot öns mänskliga och miljömässiga krav.