Till toppen av sidan

SafeSimplex® - för sekretessavfall

SafeSimplex® är en allt-i-ett lösning som gör det enklare och säkrare för företag och offentliga verksamheter att förstöra känslig information, oavsett om den finns på papper eller i till exempel en hårddisk.

Det här erbjuder vi

Med SUEZ SafeSimplex® kan vi hjälpa dig att komma igång, förenkla och vidareutveckla det totala miljö- och säkerhetsarbetet i ditt företag. Vanligtvis bistår vi med en kostnadsfri behovsanalys och kartläggning av såväl det traditionella avfallet som det material ditt företag önskar klassa som sekretessmaterial. Därefter får du ett förslag som är anpassat för din specifika verksamhet vad gäller utrustning och säkerhet, där vi tar hänsyn till såväl ergonomi, smidighet som logistik- och miljöfaktorer.

SUEZ Safe Simplex®

Med SUEZ SafeSimplex® kan du vara säker på att uppfylla kraven i miljölagstiftningen och EU:s WEEE-direktiv (WEEE – Waste Electrical and Electronic Equipment). Våra medarbetare som hanterar WEEE är säkerhetsutbildade och vi garanterar att all information på till exempel hårddiskar och andra datalagringsmedia förstörs. Våra fordon som hanterar sekretessmaterial är specialutrustade för ändamålet och om önskemål finns kan du i detalj följa destruktionsprocessen vid hämtning och får destruktionsintyget utskrivet på plats. Destruktionen av WEEE och papper går till så att särskilda kvarnar på bilen mal ner materialet på plats i mycket små beståndsdelar. Materialet återanvänds därefter som råvara vid tillverkning av nya produkter.

Värnar miljö och ekonomi

Miljöriktiga lösningar bygger på god ekonomi och miljömedvetenhet. Förutom destruktionsintyget får du underlag för dina miljörapporter i form av viktuppgifter på det material vi hämtar. Som abonnemangskund har du  ytterligare fördelar, kontakta oss så berättar vi mer.

Enkelhet och flexibilitet

SUEZ SafeSimplex® är ett komplett system för omhändertagande av sekretessmaterial och passar alla typer av företag – oavsett storlek och verksamhetsinriktning. SUEZ SafeSimplex® innebär att ditt företag tecknar ett abonnemang. Vi anpassar givetvis hämtningsfrekvens och utrustningen efter ditt behov.

I korthet

  • Säkert
  • Destruktion direkt på plats av säkerhetsutbildad personal
  • Miljövänligt och enkelt
  • Två fraktioner (avfallsslag) på samma tur
  • Digital dokumentation och statistik
  • Materialåtervinning
  • Abonnemang eller enstaka större utrensningar

SUEZ Simplex-lösningar

Simplex är ett optimerat komplett system med en specifik lösning för farligt avfall, matavfall eller sekretessavfall. Systemet kan enkelt  anpassas utifrån specifik bransch eller särskilt företag.

Tryggt

Personalen är säkerhetscertifierade

Säkert

Destruering på plats

Två i en

Destruerar känslig information på papper och i hårdvara