Till toppen av sidan

EcoSimplex® - för farligt avfall

EcoSimplex® är ett komplett system för farligt avfall och passar alla typer av företag. Oavsett storlek och verksamhetsinriktning.

Eco Simplex®

I lösningen EcoSimplex® ingår tömning och borttransport av ditt farliga avfall. Du får även transportdokument och tömningsrapport med statistik till din egenkontroll, myndighetsrapportering och miljöstyrningssystem samt handfasta råd om vad som är farligt avfall och hur det ska hanteras korrekt och säkert.

Brandsäker lösning

EcoSimplex® är brandsäkert, vid en brand utlöses en pulversläckare. För att ytterligare öka säkerheten är stationen försedd med ett åtskilt utrymme för sprayflaskor. Också utrustning för att eliminera statisk elektricitet ingår.

Skåp som passar din verksamhet

Lösningen finns i olika storlekar beroende på avfallsmängd och kan enkelt anpassas för hantering av farligt avfall inom en specifik bransch eller särskilt företag. Vilken miljöstation passar ditt företag?

SUEZ Simplex-lösningar

Simplex är ett optimerat komplett system för en specifik lösning - farligt avfall, matavfall eller sekretessavfall - som enkelt kan anpassas utifrån specifik bransch eller särskilt företag.