Till toppen av sidan

Helhetskonceptet Miljöcirkeln®

Ökar återvinningen och minskar kostnaderna

Vi på SUEZ hjälper dig gärna med ett helhetsgrepp kring din återvinning och avfallshantering. Med miljö och ekonomi i fokus ser vi till att allt fungerar så smidigt som möjligt.

Miljöcirkeln®  är en arbetsprocess som innebär att vi tar hand om hela avfallshanteringen för er verksamhet med egen personal. Vi tar fullt ansvar för avfallet samt all logistik som hör därtill. Detta leder bland annat till en arbetsmiljö som ger färre stopp i produktionen genom att dina anställda kan ägna sin tid åt kärnverksamheten istället för att hantera avfall.

Tjänsten möjliggör bättre ordning och reda samt ökad produktivitet genom eliminering av dolda kostnader form av framförallt tids- och materialspill.

Fördelar

  • Avlastar verksamhetens avfallshantering
  • Färre stopp i verksamheten
  • En lösning som följer verksamhetens olika faser
  • Säkrare arbetsplats och lägre produktionsbortfall
  • Platsanpassade miljöstationer
  • Optimala hämtningsrutiner och färre transporter
  • Högre källsorteringsgrad
  • Ökade materialintäkter
  • Färre omklassade lass
  • Ambition: 100% källsortering

Vårt mål är att vi gemensamt ska uppnå ett långsiktigt samarbete kring en kostnadseffektiv, miljö- och arbetsmiljöanpassad avfallshantering.

Miljöcirkelns® fem steg

1. INVENTERING

Först genomför vi en inventering av din nuvarande avfallshanterings- och återvinningslösning. Vi analyserar avfallsslag, utrustning, logistiklösningar och volymer

2. OPTIMERING

Därefter återkommer vi med ett förslag på lösning som kan hjälpa dig att öka din återvinningsgrad. Lösningen innehåller en rekommendation av utrustning, sorteringssystem, hämtningsfrekvens och kostnadsbild.

3. SORTERING

När vi kommit överens om lösning placerar vi ut den utrustning du behöver. Vi går genom rutiner och riktlinjer tillsammans med dina medarbetare så att de har den information som krävs för att säkerställa en effektiv sortering.

4. HANTERING

Vi hämtar automatiskt och tömmer vid de tidpunkter vi kommit överens om. Därefter transporterar, förädlar och återvinner vi materialet på bästa sätt.

5. RAPPORTERING

Vi förser dig med statistik över volymer och kostnader för att du ska ha full kontroll över din miljöpåverkan. Vid våra uppföljningar och genomgångar kan vi gemensamt kontinuerligt förfina och optimera lösningen ytterligare.