Elektronikåtervinning

Återvinningstjänster i Borlänge

Återvinning av elektronik är ett måste inom de flesta verksamheter på grund av den snabba teknikutvecklingen i vårt föränderliga samhälle. En stor del av allt elektronikavfall som slängs är helt funktionsdugligt och kan återanvändas. Uttjänt och trasig elektronik klassas som farligt avfall när den ska omhändertas och återvinnas.