Förorenad jord

Marksanering och jordrening i Bollnäs

Förorenad jord kan komma från både planerade och akuta marksaneringar och vi hjälper till med de föroreningsproblem som behöver åtgärdas. Materialet behandlas på moderna anläggningar nära motorvägar och stora trafikleder vilket underlättar transporten.