[Missing text '/partials/buttontotop/tothetop' for 'Swedish']

Kommun

Vi kan hjälpa er med effektiva återvinningslösningar som optimerar arbetsflödet, sänker totalkostnaden och bidrar till en hållbar hantering.

Med SUEZ minskar avfallskostnaden och du får en effektivare återvinning.

I utvecklingen av det återvinningskoncept vi erbjuder kommuner har vi haft två saker i åtanke – det som passar bäst för er kommun med stora avfallsvariationer och det som är bäst för miljön. Genom att tillhandahålla rätt behållare och kringutrustning för era specifika behov. Vi i bistår med tydlig information och återvinningsstatistik till dig som ansvarig.

Vi hämtar och återvinner allt material som går att återvinna. Materialet tas omhand på bästa sätt - både ur ett hållbart och ekonomiskt perspektiv. Med andra ord blir ert avfall ny värdefull råvara i våra händer.

Kommun

Bättre utfall från ditt avfall

Med vårt välbeprövade koncept SUEZ Miljöcirkeln® Miljonprogrammet kan vi ta ett totalansvar för din avfallshantering. Vi kan hjälpa dig med en avfallshanteringsplan som kommer att minimera volymerna till deponering vilket möjliggör betydande kostnadsreduceringar.

Vi erbjuder

  • Inventering
  • Avfallsplanering
  • Miljöpåverkan
  • Hantering
  • Uppföljning/återkoppling

Kommun

Vill du veta mer om vad vi kan göra för dig?

Fyll i din ort eller postnummer nedan så kommer du till kontaktsidan för ditt lokala SUEZ-kontor.