Till toppen av sidan

Kommun

Vi hjälper kommuner med effektiva återvinningslösningar som optimerar arbetsflödet, sänker totalkostnaden och bidrar till en hållbar hantering.

Med SUEZ minskar avfallskostnaden och effektiviserar återvinningen

SUEZ har två saker i åtanke när vi utvecklar återvinningen för kommuner; det som passar bäst för stora avfallsvariationer och det som är bäst för miljön. Vi tillhandahålla rätt behållare och kringutrustning för era specifika behov samt bistår med tydlig information och återvinningsstatistik till dig som ansvarig.

Materialet tas omhand på bästa sätt - både ur ett hållbart och ekonomiskt perspektiv. Tillsammans gör vi ny, värdefull råvara av avfallet. 

Kommun

Bättre utfall från ditt avfall

Med vårt välbeprövade koncept SUEZ Miljöcirkeln® Miljonprogrammet kan vi ta ett totalansvar för din avfallshantering. Vi kan hjälpa dig med en avfallshanteringsplan som kommer att minimera volymerna till deponering vilket möjliggör betydande kostnadsreduceringar.

Vi erbjuder

  • Inventering
  • Avfallsplanering
  • Miljöpåverkan
  • Hantering
  • Uppföljning/återkoppling

Kommun

Vill du veta mer om vad vi kan göra för dig?

Fyll i din ort eller postnummer nedan så kommer du till kontaktsidan för ditt lokala SUEZ-kontor.