Till toppen av sidan

Industri

Belastade av höga avfallskostnader? Stora mängder avfall kostar mycket att bli av med när det är osorterat. Vi kan hjälpa er med en effektiv återvinningslösning som optimerar arbetsflödet, sänker totalkostnaden och bidrar till en hållbar produktion.

Optimerad avfallshantering oavsett om det gäller stor industri eller liten verkstad

I utvecklingen av det återvinningskoncept vi erbjuder företag inom industrin har vi haft två saker i åtanke – det som passar bäst för en verksamhet med stora avfallsvariationer, och det som är bäst för miljön. I en verksamhet som genererar stora mängder varierat avfall är det extra viktigt att återvinningssystemet optimeras och blir en naturlig del av arbetsflödet.

Att hitta rätt tömningsfrekvens och rätt placering av utrustningen är viktiga moment för att minimera risken för driftstopp. Vi hämtar och återvinner allt material som går att återvinna. Vi bistår med tydlig skyltning av utrustningen och pedagogisk information till de anställda. Till dig som ansvarig levererar vi statistik på det återvunna materialet. Materialet tas omhand på bästa sätt - både ur ett hållbart och ekonomiskt perspektiv. Ert avfall blir ny värdefull råvara i våra händer. 

Effektivisera återvinningen och minska avfallskostnaderna tillsammans med oss

Inom industrin är det viktigt med effektiv återvinning och avfallshantering för att minimera driftstopp och kunna ta tillvara alla typer av material som används. Detta oavsett om det gäller ett helt industriområde, en stor industri eller exempelvis en mindre verkstad.

Vi erbjuder

  • Samordning av avfallshanteringen
  • Effektivare transporter
  • Renare avfall
  • Minskad tidsåtgång vid hantering
  • Mindre spill och ökad sortering
  • Större framkomlighet
  • Ökad säkerhet
  • Renare arbetsmiljö för medarbetarna

Cisternkontroll

Generellt behöver en cisternkontroll genomföras var sjätte år men intervallerna kan variera beroende på var cisternen är placerad och hur den är konstruerad.

Vill du veta mer om vad vi kan göra för dig?

Fyll i din ort eller postnummer nedan så kommer du till kontaktsidan för ditt lokala SUEZ-kontor.