Till toppen av sidan

Köpcentrum

En effektiv återvinningslösning ger positiv inverkan på mycket mer än bara miljön. Vårt helhetskoncept för köpcentrum är utvecklat med er affärsverksamhet i åtanke. Det är en lösning med flera fördelar.

När utrustning, rutiner och tömningar anpassas till köpcentrets behov blir mängden osorterat avfall mindre. Rätt val av utrustning bidrar även till optimerade och frigörande av ytor, som kan användas till annan inkomstbringande verksamhet. Både ni och era hyresgäster kan erhålla statistik på allt material som hämtas.

Materialet tas alltid om hand av oss på bästa sätt – både ur ett hållbart och ett ekonomiskt perspektiv. Ert avfall blir ny värdefull råvara tillsammans med oss.

Köpcentrum

Effektivisera återvinningen och optimera verksamheten tillsammans med oss.

Vårt erbjudande för köpcentrum är ett helhetsåtagande för återvinningen vilket innebär att ni och era hyresgäster kan ge fullt fokus på er kärnverksamhet och dess utveckling. Återvinningstjänsten säkerställer en hållbar hantering av allt som blir över i fastigheten - från butiker, serviceenheter och godsmottagning.

Vi erbjuder

  • Full kontroll
  • Rättvisa kostnader
  • Central station
  • Hämtning och vägning
  • Statistik

köpcentrum