Till toppen av sidan

Dagligvaruhandel

Är det många trånga utrymmen? Vi vet att ytoptimering är A och O inom handeln. Därför är vår återvinningslösning utformad så att den inte tar upp värdefullt butiksutrymme, samtidigt som den sänker era avfallskostnader och ger ert varumärke en bättre hållbarhetsprofil.

Effektivisera återvinningen och optimera lokalytan tillsammans med oss.

I utvecklingen av det återvinningskoncept vi erbjuder företag inom handeln har vi haft två saker i åtanke – det som passar bäst för er affärsverksamhet och det som är bäst för miljön. En stor mängd av avfallet inom handeln är olika former av skrymmande emballage. Med en genomtänkt komprimeringslösning av materialet kan vi frigöra välbehövlig yta. Vinsten med återvinning blir stor när utrustning, tömningar och rutiner anpassas till butikens varuflöden.   

Dagligvaruhandel

Vinsten med återvinning blir stor när utrustning, tömningar och rutiner anpassas till varuflöden.

Vi samlar in, återvinner och levererar statistik på allt material som vi hanterat. Vi utbildar er personal i det nya systemet och lämnar kvar ett tydligt informationsunderlag. Materialet tas alltid omhand på bästa sätt - både ur ett hållbart och ekonomiskt perspektiv. Med andra ord blir ert avfall ny värdefull råvara i våra händer.

Vi erbjuder

  • Full kontroll
  • Rättvisa kostnader
  • Central station
  • Hämtning och vägning
  • Statistik

Dagligvaruhandel