Till toppen av sidan

Handel

Reducerade kostnader, ökad kundnöjdhet och optimerade ytor.

En effektiv återvinningslösning ger positiv inverkan på mycket mer än bara miljön. Vårt helhetskoncept för handel är utvecklat med er affärsverksamhet i åtanke. Det är en lösning med flera fördelar.

Vinsten med återvinning blir stor när utrustning, tömningar och rutiner anpassas till varuflödet.

Vi erbjuder långsiktiga återvinningslösningar och samarbetar idag med företag och verksamheter i alla tänkbara branscher. 
SUEZ mål är att göra det på ett sätt som ger bästa möjliga utfall från ditt avfall. Såväl miljömässigt som ekonomiskt.

Materialet tas alltid omhand på bästa sätt - både ur ett hållbart och ekonomiskt perspektiv.

Genom att välja oss får du en nära och engagerad partner
med lokal känsla och kännedom, med fokus på miljö och ekonomi på ett sätt som ger bästa möjliga utfall från ditt avfall. Vi har lösningar som går att anpassa både till den stora och den lilla verksamheten.

Reducerade kostnader, ökad kundnöjdhet och optimerade ytor.

I ett köpcentrum är det många aktörer som samsas om utrymmena och varje dag uppkommer det stora avfallsvolymer. Då är det skönt att kunna lägga över totalansvaret för hanteringen på någon utomstående. Vi på SUEZ har lång erfarenhet av att arbeta med såväl stora som små köpcentrum över hela landet.

Vill du veta mer om vad vi kan göra för dig?

Fyll i din ort eller postnummer nedan så kommer du till kontaktsidan för ditt lokala SUEZ-kontor.