Till toppen av sidan

Evenemang

Vid större evenemang, anläggningar eller parker blir det ofta stora mängder avfall. Vi har erfarenhet från många olika arrangemang av varierad omfattning. Vår lösningar passar såväl den fasta anläggningen eller parken som för det tillfälliga evenemanget.

Vi har lösningar för alla behov och utrymmen

I utvecklingen av det återvinningskoncept vi erbjuder evenemang, anläggningar eller parker har vi haft två saker i åtanke – det som passar bäst för ert arrangemang och det som är bäst för miljön. Vid ett arrangemang som genererar stora mängder varierat avfall är det extra viktigt att återvinningssystemet optimeras och anpassas samt blir en naturlig del av arbetsflödet.

Vi tar fram en lösning efter ert behov som inkluderar material som ska sorteras ut, typ av behållare som ska användas och hur ofta de behöver tömmas. 

Event

Enkelt, flexibelt och rättvist

Vi erbjuder både profilerad utrustning och standardutrustning, oberoende av vilken typ av evenemang det rör sig om. Vi tar fram en lösning efter ert behov som inkluderar material som ska sorteras ut, typ av behållare som ska användas och hur ofta de behöver tömmas.

Miljöcirkeln® i korthet

  • Sortering lönar sig
  • Du kan själv påverka kostnaderna
  • Personlig service
  • Enkelt, flexibelt och rättvist
  • Statistik

Event

Vill du veta mer om vad vi kan göra för dig?

Fyll i din ort eller postnummer nedan så kommer du till kontaktsidan för ditt lokala SUEZ-kontor.