Till toppen av sidan

Bygg och anläggning

Vi har avfallslösningar för alla bygg-behov.

Fast i en pressad tidsplan? Med en klok återvinningslösning på byggarbetsplatsen kan alla på plats fokusera på sin kärnverksamhet utan krångel med det som ska kastas. Vi tar hand om återvinningen och sätter upp en effektiv sortering som ger en ökad hållbarhet på bygget.

Effektivisera er återvinning och bygg för framtiden tillsammans med oss.

Det återvinningskoncept vi erbjuder företag i byggindustrin är framtaget med två saker i åtanke – den funktion som passar er bäst och det som är bäst för miljön.

Byggarbetsplatser ställer höga krav på att återvinningen ska vara enkel, funktionell och anpassningsbar. Tömningar och placering av utrustning är viktiga för att minimera riskerna för driftstopp. Ett hållbart bygge handlar inte bara om att hushålla med miljöns resurser utan även om att effektivisera genom att bland annat optimera arbetsflödet på bygget med smarta återvinningslösningar. 

Vi ser till att du får en så god avkastning som möjligt.

Med vårt välbeprövade koncept SUEZ Miljöcirkeln® Bygg tar vi ett totalansvar för din avfallshantering. Vi hjälper dig att sortera byggavfallet på bästa sätt och minimera volymerna till deponering vilket möjliggör betydande kostnadsreduceringar.

Vi erbjuder dig

  • Lösningar för intern hantering av avfall med sortering direkt vid källan
  • Regelbunden statistik
  • Utbildning av personal i sortering
  • Lämpliga behållare med rätt dekaler
  • Lösningar för farligt avfall
  • Marksanering av byggarbetsplatsen
  • Högtrycksspolning och slamsugning
  • Kompletta lösningar för allt byggavfall

Med Miljöcirkeln® får ni hjälp med att uppnå era egna och EU:s direktiv för miljömål på byggarbetsplatser.