[Missing text '/partials/buttontotop/tothetop' for 'Swedish']
Visa tjänster i ditt område

Utbildning

Att göra vår planet mer hållbar är världens bästa jobb

Vi erbjuder certifierade samt övergripande utbildning för dig och din arbetsstyrka

Kundutbildning

Snabbare och enklare

För dig som kund tar vi fram en utbildning anpassad efter ert behov och bransch. Vilket medför en effektivare återvinning och ett större miljömedvetande. 

Syftet med utbildningen är att det ska gå snabbare och enklare för dig som kund att få en bra överblick och sköta din dagliga avfallshantering.

Skog

ADR Utbildning

All personal som på något sätt är delaktig i transporter av farligt gods ska ha utbildning för de uppgifter som de utför!

Utbildningskravet gäller till exempel personer som klassificerar farligt gods, som utfärdar transportdokument eller som förpackar, lastar och lossar farligt gods.

Syftet med utbildningen är att personalen ska få kännedom om de risker och faror som är förknippade med det farliga gods som de hanterar och vilka regler som skall tillämpas. Utbildningsformen benämns vanligen ADR 1.3 och finns beskriven i föreskrifterna ADR-S och RID-S.

Våra miljökonsulter håller ADR 1.3-utbildningar och kurser inom farligt avfall. Innehåll och utformning anpassas efter era behov!

Mijökonsulter