Till toppen av sidan
Visa tjänster i ditt område

Tankdisk / Tankcleaning

Tankdisk i Helsingborg /Tankcleaning in Helsingborg

I SUEZ moderna tankdiskanläggning rengör vi din tankbil snabbt och effektivt. Vi är också den enda anläggningen i Sverige som kan erbjuda diskning av järnvägsvagnar förutom tankdiskning.

Snabb och effektiv tanktvätt

Vi är certifierade enligt CEFIC (SQAS) och kan diska alla typer av tankar och tankcontainrar, vilket även gäller ADR-fordon.

We are certified according to CEFIC (SQAS) and can wash all kinds of tanks and tankcontainers, including ADR-vehicles.

Före diskning behöver du uppge vad tanken har innehållit genom att visa CMR. Notera också att vi inte tar emot några lastrester vid anläggningen.

Before washing you need to provide us with information regarding what the tank has contained before washing by showing CMR. Also note that we do not accept any cargo residue at the facility.

ECD-dokument

Efter diskningen får du ett ECD-dokument som visar att arbetet är korrekt utfört så att du kan köra vidare för lastning utan bekymmer.

After washing, you will recieve an ECD-document that shows that the work has been carried out properly so that you can continue to run for loading without worries.

Är det första besöket?

Besöker du anläggningen för första gången behöver vi även veta ert organisationsnummer och faktureringsadress.

Your fist visit to the facility? We will need to know your registration/organisation number andbilling address.

 

Tänker på miljön

Tankdiskanläggningen, som har en utrustning som minimerar
energi- och vattentillgången, använder spillvärme
från Kemira vilket reducerar miljöbelastningen
avsevärt. Med andra ord kan du åka vidare med ett rent
samvete.

Kontakt / Contact

Öppettider / Opening hours

Måndag-torsdag: 6.00-17.30
Fredag: 6.00-17.00

Monday-Thurday: 6.00- 17.30
Friday: 6.00- 17.00

Kontaktinformation /Contact information

Adress:

Industrigatan 70
Industry Park of Sweden
252 32 Helsingborg

Tel / Phone:
+46(0)42-17 72 42 samt/or +46(0)42-17 72 41 

E-mail: tvatten.hbg@suez.com