[Missing text '/partials/buttontotop/tothetop' for 'Swedish']
Visa tjänster i ditt område

Spåra ditt avfall med RASIT

RASIT är ett administrativt system för att spåra känsligt avfall

Vill du kunna spåra ditt känsliga av fall, som t ex risk­avfall, mediciner och elektronik, från hämtning till destruktion? I så fall är RASIT lösningen för dig.

Fullständig spårbarhet

RASIT ger dig fullständig spårbarhet av avfallet i realtid. Vid riskavfall gör systemet det enkelt för dig att följa lagen. I SUEZ kundportal får du information om de paket som är under transport till behandling. RASIT registrerar avfall, kvantitet, titel, datum, lagernivåer och på vilken lastbärare ett kolli ligger.

Säkert

Systemet ger dig fullständig statistik och information, exempelvis för internfakturering och är därigenom ett bra sätt att öka medvetenheten om både miljö och ekonomi. Det gör det också enklare att fördela avfallskostnader mellan olika avdelningar eller företag i en gemensam byggnad. 

Koll hela vägen 

RASIT innebär också att säkerhetsreglerna för transport med farligt gods blir lättare att följa eftersom avfallet kan spåras ned till artikelnivå. Detta innebär också att rätt åtgärder kan vidtas på ett mycket tidigt stadium i samband med olycka/tillgrepp eller vid saknat gods.

RASIT ger dig:

  1. En enkel metod för full spårbarhet av känsligt avfall, exempelvis i händelse av farliga sjukdomar eller olyckor. 
  2. Full insyn i lager.
  3. Komplett grund för intern fakturering.
  4. Snabb lastning.