Högtrycksspolning

Spol- och slamsugningstjänster för företag och BRF

Har du problem med ditt avloppssystem eller dina ledningar? Högtrycksspolning är ett effektivt sätt att lösa upp problem i avlopp och rörledningar. Med kraftfullt vattentryck utan kemikalieinblandning renar vi ditt system. Högtrycksspolning kan genomföras såväl akut som i förebyggande syfte.