Till toppen av sidan
Visa tjänster i ditt område

Slam- och spoltjänster

Vi erbjuder jourtjänst på många orter och vi utför all sorts kanal- eller avloppsspolning - enkelt, effektivt och säkert.

Samarbetet med oss är alltid säkert

Våra slam- och spolbilar hjälper dig snabbt och effektivt med allt från avloppsproblem till tanktömning, så du slipper onödiga driftsstopp. Vi kör med ADR-fordon, vilket innebär att de uppfyller alla miljö- och säkerhetskrav för transport av farligt avfall.

Slamsugningsbilens användningsområden

  • Slamsugning av fett eller oljeavskiljare
  • Tanktömning
  • Tömning av oljerester i båtar
  • Stopp i avlopp
  • Kamerainspektion av vatten- och avloppsrör
  • Rensning av brunn

Spolning

Har du fått stopp i avloppet eller behöver din brunn rensas? Vi hjälper dig. Vi utför all sorts kanal- eller avloppsspolning enkelt och effektivt med våra spolbilar. Ibland räcker det inte att spola ett avlopp, orsaken till att det är sämre flöde kan vara att rötter sökt sig in i rören. Med en specialteknik kan vi skära bort rötterna i röret, vilket gör att avloppet får tillbaka sin fulla kapacitet utan något större ingrepp.

Cisternkontroll

Slamsugningsbilen är försedd med flera fack, vilket gör att vi kan separera ren olja från förorenad när vi tömmer en cistern. Detta är viktigt vid cisternkontroll eftersom det bara är den rena oljan som ska tillbaks i tanken. Den förorenade oljan tar vi med oss för oljeåtervinning.

Inspektion av vatten och avloppsrör

Med hjälp av kameror kan vi inspektera alla sorters ledningar. Detta kan hjälpa dig att ta reda på vilka delar som behöver repareras eller bytas ut.

Torrsugning

På vissa orter (Oxelösund, Gävle och Örnsköldsvik) utför vi även akut eller förebyggande torrsugning av en rad material i komplexa miljöer och situationer. Torrsugning kan liknas vid dammsugning i utomhusmiljö.

Cisternkontroll

Torrsugning